Ś.P. KS. ARCYBISKUP HENRYK HOSER.

POŻEGNALIŚMY KS. ABP HENRYKA HOSERA, KTÓRY SPOCZĄŁ W NASZEJ KATEDRZE WARSZAWSKO-PRASKIEJ. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY PRZEZ CZAS OD ŚMIERCI DO POGRZEBU UCZESTNICZYLI KAŻDEGO DNIA O 17.00 W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ PRZED WYSTAWIONYM NAJŚW. SAKRAMENTEM. BÓG ZAPŁAĆ.