Kontakt

Kancelaria czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 18.30-19.30

Proboszcz: ks. Marcin Łukasiewicz

tel.: 780 286 228

W Parafii duszpastersko pomagają:

 • ks. Prałat Stanisław Markowski. Wikariusz Biskupi. Ekonom Diecezjalny. Rektor Sanktuarium św. Faustyny, Dom św. Faustyny w Ostrówku.
 • Księża Marianie Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie.
Ks. Markowski Stanisław
Św. Szczepana, Rożyńsk Wielki, Diec. Ełcka
04 czerwca 1978 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
08 maja
magister, AKW, homiletyka,
wikariusz, Św. Jadwigi Śląskiej, Milanówek, AW, 05.06.1978 – 01.01.1980
proboszcz, Św. Wincentego à Paulo, Warszawa-Targówek, 22.06.1994 –19.12.2006
proboszcz, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 19.12.2006 – 05.12.2008
prokurator, WMSD, 01.01.1980 –15.06.1989
sędzia, Sąd Metropolitalny, od 01.07.1987
dyrektor, Cmentarz Bródzieński, 15.06.1989 –19.12.2006
rektor, Kościół drewniany pw. Św. Wincentego à Paulo (Cmentarz Bródzieński), 15.06.1990 –19.12.2006
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
członek, Rada ds. Ekonomicznych, 03.04.1992 – 05.12.2008
dziekan, Dekanat Aniński, 04.12.2006 – 07.12.2008
ekonom diecezjalny, Wydział Finansowy Kurii DW-P, od 05.12.2008
przewodniczący, Rada ds. Ekonomicznych, od 05.12.2008
dyrektor, DKE im. Kard. Kakowskiego, od 01.01.2009
wikariusz biskupi ds. administracyjno-finansowych, Kuria Diecezjalna, od 24.12.2012
członek z urzędu, Rada Kapłańska, 24.12.2012 – 08.12.2017
członek z urzędu, Kolegium Konsultorów, od 24.12.2012
członek z nominacji, Rada Diecezjalnego Centrum ŚDM, 23.12.2013 – 05.10.2016
członek z urzędu, Rada Kapłańska, od 18.04.2018
rektor, Miłosierdzia Bożego, od 26.07.2020
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, AW, 24.12.1987
kanonik honorowy, Kapituła Katedralna, 24.12.1997 – 23.12.2006
kanonik gremialny, Kapituła Katedralna, 23.12.2006 – 24.12.2014
Kapelan honorowy Jego Świątobliwości, 15.04.2008
prałat, Kapituła Katedralna, od 24.12.2014

 

e-mail: kancelaria@parafia-ostrowek.pl

Parafia Rzymskokatolicka NMP Matki Kościoła
Ostrówek ul. Słoneczna 5
05-205 Klembów

Numer konta: PKO BP 24 1020 1042 0000 8102 0338 2686

Mapa dojazdu

Regulamin Cmentarza Katolickiego

Parafii Najświętszej Maryi Panny

w Ostrówku.

 1. Kościół zawsze uważał cmentarze gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205 – 2013, 1240 – 1243).
 2. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy zachować spokój i uszanować jego świętość.
 3. Cmentarz w Lipce jest własnością Parafii NMP Matki Kościoła w Ostrówku.
 4. Administratorem Cmentarza jest ksiądz Proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła w Ostrówku który zarządza nim przy współpracy z Parafialnym Zarządem Cmentarza.
 5. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza wszelkimi pojazdami, bez zezwolenia administratora.
 6. Zabronione jest chodzenie po grobach oraz wprowadzanie psów i innych zwierząt.
 7. Na terenie cmentarza nie wolno przebywać osobom w stanie nietrzeźwym ani palić tytoniu.
 8. Nie wolno niszczyć nagrobków, kraść kwiatów i zniczy. Śmieci umieszczane są tylko w kontenerach.
 9. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał Aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz Kartę zgonu do celu pochowania zwłok.
 10. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów. Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 11. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika (nagrobka), likwidację grobu, sadzenie drzew czy krzewów, remont pomnika, kładzenie chodnika, ustawiania ławek, płotów utrudniających ruch pieszy.
 12. Na terenie Cmentarza zakazuje się: zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca; zaśmiecania terenu; umieszczania reklam; wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Zarządu Cmentarza; jazdy pojazdami jednośladowymi.
 13. Osoba posiadająca uprawnienia do grobu przed rozpoczęciem budowy nowego pomnika lub nagrobka zobowiązana jest fakt ten zgłosić u administratora cmentarza i uzyskać pozwolenie. Nagrobek lub mogiła powinna mieć widoczny krzyż. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 14. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu.
 15. Przebywanie na Cmentarzu podczas występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wymaga szczególnej ostrożności.
 16. Cmentarz posiada punkty czerpania wody, która może być używana tylko do podlewania roślin oraz innych celów gospodarczych.
 17. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej.
 18. W sprawach nieobjętych tym regulaminem obowiązują przepisy: Ustawa z dn. 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 r. Nr 23 poz. 195 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra dn. 21 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze (Dz. U. Z dn. 21 marca 2008 r.).
 19. Dodatkowe informacje na temat cmentarza można uzyskać u Proboszcza Parafii.