Historia parafii

Rys historyczny: Parafię pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Ostrówku erygował Ks. Kardynał Stefan Wyszyński dnia 15 kwietnia 1981 r. z terenu wydzielonego z parafii Klembów i Poświętne. Praca duszpasterska prowadzona była już wcześniej. Jednak  systematycznie rozpoczął ją od 1966 r. Ks Henryk Drożdż, wówczas jeszcze przy kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które od 1928 r. prowadzą internat dla dzieci specjalnej troski. W latach 1967-69  Ks. Drożdż odkupił w Ostrówku przy ul. Słonecznej 5, od p. Anny Jabłońskiej posiadłość wraz z domem i rozpoczęła się batalia z władzami komunistycznymi o budowę kościoła. Po wielu perypetiach, z wyrokiem sądowym włącznie, Ks, Henryk Drożdż uzyskał w dniu 18 marca 1980 r. pozwolenie na budowę kościoła. Kościół wybudowano w latach 1982-1985 według projektu arch. Janusza Stępkowskiego. Przez rok czasu (lato 1924 – lato 1925) pracowała u państwa Lipszyców w Ostrówku Helena Kowalska, późniejsza Św. Faustyna. Skierował ją tu Ks. Jakub Dąbrowski, ówczesny proboszcz Św. Jakuba w Warszawie Ochocie, aby zarobiła na wiano zakonne. Pamiętają ją tu jako dziewczynę miłą, pracowitą, pobożną, o pogodnej, nieco piegowatej twarzy i dużym, rudawym warkoczu. W niedzielę Bożego Miłosierdzia 2002 (7 kwietnia) parafia otrzymała relikwię Świętej (wystawiane dla kultu w każdy pierwszy piątek). Kościół został poświęcony 8 września 1985 przez Bpa Jerzego Modzelewskiego. W kościele są również relikwie  Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Wyposażenie świątyni: Budowla halowa z wieżą-dzwonnicą, kryta blachą miedzianą. W prezbiterium wisi duży krucyfiks. Nad wejściem do świątyni umieszczony jest witraż ,,Jezu, ufam Tobie”, oraz Św Faustyny i Bł. Ks. Michała Sopoćko.  Inne witraże w kościele to: witraż Św. Maksymiliana Kolbe, który przyjeżdżał do Ostrówka do Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi; witraż Św. Jana Pawła II; Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, oraz witraż Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kościele są również relikwie Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i Św Faustyny. Jest kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, oraz ołtarz Miłosierdzia Bożego. W przyziemiu od strony prezbiterium usytuowano kaplicę pogrzebową.

HISTORIA PARAFII NMP MATKI KOŚCIOŁA W OSTRÓWKU. Najważniejsze daty.

– 1966- 8 XII- ks. Henryk Drożdż i w tym dniu odprawił pierwszą Mszę św. w kaplicy w Ostrówku.

– 1969- pierwsze Rekolekcje wielkopostne.

– 1969- 15 II- zgoda Kurii Metropolitalnej Warszawskiej na sprawowanie obrzędów liturgicznych Wielkiego Tygodnia, podpisana przez ks. Kanclerza ks. Dr. Fr. Olszewski.

– 1969- 15 VI- ks. BP Władysław Miziołek udzielił Sakramentu Bierzmowania 309 osobom.

– 1970- 15 I- Władza diecezjalna powołała Rektorat i udzieliła zgody na korzystanie z posług duszpasterskich w kaplicy św. Józefa w Ostrówku. Dokument podpisany przez ks. Bp. Jerzy Modzelewski, Wikariusz Biskupi. Nr 165/A/70.

– 1971- 8 IV- sprawowanie Mszy św. w nowej kaplicy, którą władza państwowa kazała rozebrać.

– 1972- 1 VI- poświęcenie kaplicy p.w. NMP Matki Kościoła w dniu Uroczystości Bożego Ciała, przez J.E.ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

– 1972- 10/18 VI- Misje święte prowadzone przez OO. Redemptorystów.

– 1973- 9/14 VI- Renowacja Misji świętych prowadzona przez OO. Redemptorystów.

– 1974- 16 VI- poświęcenie terenu i ogrodzenia na którym stała kaplica i udzielenie Sakramentu Bierzmowania 300 osobom przez ks. Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego.

– 1974- przeniesienie drewnianej kaplicy z placu Sióstr Franciszkanek na plac zakupiony pod Kościół.

– 1976- 16/17 V- pierwsza Wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez ks. Bp Jerzego Modzelewskiego.

– 1976- 9 VII- wizyta ks. Henryka Drożdża z Parafianami w Ostrołęce z prośbą o wydanie zgody na budowę Kościoła.

– 1979- 13 VIII- Organy elektryczne które otrzymała Parafia za sprawą ks. Biskupa Modzelewskiego.

–  1980- 5 VI- ks. Bp Jerzy Modzelewski poświęcił 3 dzwony.

– 1980- 19 X- ks. Bp Zbigniew Kraszewski udzielił Sakramentu Bierzmowania.

– 1981- 14/21 VI- Misje święte poprowadzone przez OO. Redemptorystów.

– 1981- 23 VI- ks. Bp Jerzy Modzelewski dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego

– 1983- 17 IX- ks. Bp Jerze Modzelewski dokonał  poświęcenia Cmentarza parafialnego.

– 1985- 8 IX- poświęcenie nowego Kościoła przez ks. Bp Jerzego Modzelewskiego. Kościół zbudowany w latach 1981- 1985.

– 1986- 9 X- ks. BP Kazimierz Romaniuk dokonał poświęcenia kaplicy przedpogrzebowej.

– 1987- 7 X- Ks. Bp Stanisław Kędziora odprawia Mszę św. w rocznicę wprowadzenia  Nowenny Matki Bożej Nieust. Pomocy.

– 1988- 12 X- ks. Bp Władysław Miziołek odprawił Mszę św. w intencji beatyfikacji ś.p. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

– 1990- 28 X- ks. Bp Kazimierz Romaniuk dokonał Wizytacji kanonicznej.

– 1991- 8 V- wizyta ks. Prymasa Kardynała Józefa Glempa z racji 25 lecia duszpasterstwa ks. Kan. Henryka Drożdża.

– 1991- 2/8 VI- Misje święte prowadzone przez ks. Redemptorystów.

– 1993- 31 V- ks. Bp Kazimierz Romaniuk dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci św. s. Faustyny.

– 1994- 21 XI- Ustanowienie nowego ks. Proboszcza: ks. Andrzej Dusza.

– 1995- 30 IX- ks. Bp Stanisław Kędziora dokonał Wizytacji kanonicznej Parafii.

– 1998- 14 XI- ks. Bp Zbigniew Kraszewski dokonał poświęcenia Sztandaru Szkoły Podstawowej w Ostrówku.

– 2000- 7 VI- Bp. Stanisław Kędziora udzielił Bierzmowania 200 osobom.

– 2000- 14 X- ks. Bp. Zbigniew Kraszewski dokonał poświęcenia Halę sportową w Szkole.

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA- 13 IX 2020- J.E. KS. BP ROMUALD KAMIŃSKI- BISKUP WARSZAWSKO-PRASKI

Kapłani pracujący w Parafii Ostrówek:

Proboszcz:

Poprzedni Proboszczowie:
Ks. Długosz Robert, 10.08.2016 – 08.09.2016
Ks. Dębiński Dariusz, 01.02.2008 –10.08.2016
Ks. Lewiński Bogdan Stanisław, 20.06.2003 – 24.01.2008
Ks. Kowalski Bogusław Stanisław, 18.06.2001– 20.06.2003
Ks. Dusza Andrzej Stanisław, 09.11.1993 –18.06.2001
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 30.04.1981– 09.11.1993, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Wikariusze:
Ks. Wyszyński Sławomir, 29.08.2010 – 26.08.2015
Ks. Łukasiewicz Marcin, 01.07.2006 – 29.08.2010
Ks. Mieczkowski Rafał, 03.07.2004 – 01.07.2006
Ks. Skłucki Jerzy Marcin, 29.06.2003 –15.09.2003
Liczba parafian: 3200
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 maja 1981 roku z terenu parafii Klembów i Poświętne.
Z Parafii pochodzą:
Ks. Ołdak Adam, do 17.05.2008
S. Śliwa Nikodema Anna CSFN, do 16.08.1992
Ks. Sasin Sławomir
S. Gańko Agnieszka FRM
Do Parafii należą miejscowości:
Karolew, Krzywica, Lipka, Ostrówek, Tuł
Na terenie Parafii znajdują się:

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Ostrówek, ul. Skargi 1, tel. 29 777 03 10

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego (Sopocianki), Ostrówek, ul. Św. Faustyny 5, tel. 29 777 04 92, domfaustyny.pl