Historia parafii

Rys historyczny: Parafię pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Ostrówku erygował Ks. Kardynał Stefan Wyszyński dnia 15 kwietnia 1981 r. z terenu wydzielonego z parafii Klembów i Poświętne. Praca duszpasterska prowadzona była już wcześniej. Jednak  systematycznie rozpoczął ją od 1966 r. Ks Henryk Drożdż, wówczas jeszcze przy kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które od 1928 r. prowadzą internat dla dzieci specjalnej troski. W latach 1967-69  Ks. Drożdż odkupił w Ostrówku przy ul. Słonecznej 5, od p. Anny Jabłońskiej posiadłość wraz z domem i rozpoczęła się batalia z władzami komunistycznymi o budowę kościoła. Po wielu perypetiach, z wyrokiem sądowym włącznie, Ks, Henryk Drożdż uzyskał w dniu 18 marca 1980 r. pozwolenie na budowę kościoła. Kościół wybudowano w latach 1982-1985 według projektu arch. Janusza Stępkowskiego. Przez rok czasu (lato 1924 – lato 1925) pracowała u państwa Lipszyców w Ostrówku Helena Kowalska, późniejsza Św. Faustyna. Skierował ją tu Ks. Jakub Dąbrowski, ówczesny proboszcz Św. Jakuba w Warszawie Ochocie, aby zarobiła na wiano zakonne. Pamiętają ją tu jako dziewczynę miłą, pracowitą, pobożną, o pogodnej, nieco piegowatej twarzy i dużym, rudawym warkoczu. W niedzielę Bożego Miłosierdzia 2002 (7 kwietnia) parafia otrzymała relikwię Świętej (wystawiane dla kultu w każdy pierwszy piątek). Kościół został poświęcony 8 września 1985 przez Bpa Jerzego Modzelewskiego. W kościele są również relikwie  Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Wyposażenie świątyni: Budowla halowa z wieżą-dzwonnicą, kryta blachą miedzianą. W prezbiterium wisi duży krucyfiks. Nad wejściem do świątyni umieszczony jest witraż ,,Jezu, ufam Tobie”, oraz Św Faustyny i Bł. Ks. Michała Sopoćko.  Inne witraże w kościele to: witraż Św. Maksymiliana Kolbe, który przyjeżdżał do Ostrówka do Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi; witraż Św. Jana Pawła II; Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, oraz witraż Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kościele są również relikwie Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i Św Faustyny. Jest kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, oraz ołtarz Miłosierdzia Bożego. W przyziemiu od strony prezbiterium usytuowano kaplicę pogrzebową.

Kapłani pracujący w Parafii Ostrówek:

Proboszcz:

Poprzedni Proboszczowie:
Ks. Długosz Robert, 10.08.2016 – 08.09.2016
Ks. Dębiński Dariusz, 01.02.2008 –10.08.2016
Ks. Lewiński Bogdan Stanisław, 20.06.2003 – 24.01.2008
Ks. Kowalski Bogusław Stanisław, 18.06.2001– 20.06.2003
Ks. Dusza Andrzej Stanisław, 09.11.1993 –18.06.2001
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 30.04.1981– 09.11.1993, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Wikariusze:
Ks. Wyszyński Sławomir, 29.08.2010 – 26.08.2015
Ks. Łukasiewicz Marcin, 01.07.2006 – 29.08.2010
Ks. Mieczkowski Rafał, 03.07.2004 – 01.07.2006
Ks. Skłucki Jerzy Marcin, 29.06.2003 –15.09.2003
Liczba parafian: 3200
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 maja 1981 roku z terenu parafii Klembów i Poświętne.
Z Parafii pochodzą:
Ks. Ołdak Adam, do 17.05.2008
S. Śliwa Nikodema Anna CSFN, do 16.08.1992
Ks. Sasin Sławomir
S. Gańko Agnieszka FRM
Do Parafii należą miejscowości:
Karolew, Krzywica, Lipka, Ostrówek, Tuł
Na terenie Parafii znajdują się:

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Ostrówek, ul. Skargi 1, tel. 29 777 03 10

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego (Sopocianki), Ostrówek, ul. Św. Faustyny 5, tel. 29 777 04 92, domfaustyny.pl