POGRZEB Ś.P. NASZEGO KSIĘDZA PRAŁATA HENRYKA DROŻDŻA.

Z POŻEGNANIA PODCZAS POGRZEBU.

– W IMIENIU SAMORZĄDOWCÓW GŁOS TERAZ ZABIERZE PAN ADAM LUBIAK, STAROSTA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO.

-OD PARAFIAN GŁOS ZABIERZE P. KAZIMIERZ RAKOWSKI, DAWNY STAROSTA, RADNY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z PANIĄ JANINĄ I Z MĘŻEM TADEUSZEM

– PROSIMY PANIĄ MARIĘ MYŚLIWIEC

– TERAZ KSIĘDZA PRAŁATA POŻEGNA RODZINA I BLISCY I PODZIĘKUJE W SPOSÓB SZCZEGÓŁOWY OSOBOM I INSTYTUCJOM KTÓRE W SPOSÓB SZCZEGÓLNY POMAGAŁY W OSTATNIM CZASIE.

EKSCELENCJO, CZCIGODNY KSIĘŻE BISKUPIE ROMUALDZIE. WRAZ Z CAŁĄ PARAFIĄ, Z RODZINĄ I WSZYSTKIMI BLISKIMI, OGROMNIE DZIĘKUJEMY KS. BISKUPOWI ZA DZISIEJSZĄ OBECNOŚĆ, PRZEWODNICZENIE MSZY ŚW. POGRZEBOWEJ I SŁOWO BOŻE ORAZ MODLITWĘ W DOMU KAPŁAŃSKIM W OTWOCKU. JESTEŚMY BARDZO WDZIĘCZNI ŻE JESTEŚ Z NAMI.

SKŁADAMY OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH KAPŁANÓW, NA CZELE Z KS. INFUATEM LUCJANEM ŚWIĘSZKOWSKIM, KOLEGOM KURSOWYM, KS. PRAŁATOWI MIECZYSŁAWOWI STEFANIUKOWI WIELOLETNIEMU PRZYJACIELOWI KS. PRAŁATA.

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE WIKARIUSZOWI BISKUPIEMU, NASZEMU KS. PRAŁATOWI STANISŁAWOWI MARKOWSKIEMU ZA OBECNOŚĆ I POMOC. BÓG ZAPŁAĆ KS. PRAŁACIE.

DZIĘKUJEMY KAPŁANOM PARAFII W ZESŁANIA DUCHA ŚW. W ZĄBKACH NA CZELE Z KS. PROBOSZCZEM SYLWESTREM ZA PIĘKNĄ WCZORAJSZĄ MSZĘ ŚW. O 19.00, OPIEKĘ, ORAZ DYREKTOROWI DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW W OTWOCKU KS. ANDRZEJOWI ZA DZISIEJSZĄ PORANNĄ MSZĘ ŚW. I ZA WSZELKĄ POMOC. BÓG ZAPŁAĆ. DZIĘKUJEMY SERDECZNIE KSIĘDZU DIAKONOWI.

SKŁADAMY OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA SIÓSTR ZAKONNYCH, A SZCZEGÓLNIE NASZYCH SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI TAK BARDZO BLISKICH KS. PRAŁATOWI NA CZELE Z MATKĄ PROWINCJALNĄ I S. PRZEŁOŻONĄ ORAZ DLA SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO Z DOMU ŚW. FAUSTYNY ZA WASZĄ OBECNOŚĆ I MODLITWĘ.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WŁADZOM SAMORZĄDOWYM. BÓG ZAPŁAĆ P. STAROŚCIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO, P. ADAMOWI LUBIAKOWI WRAZ Z PRZEDSTAWICIELAMI RADY POWIATU, P. KAZIMIERZEM RAKOWSKIM I PRACOWNIKAMI. DZIĘKUJEMY P. WÓJTOWI GMINY KLEMBÓW, P. RAFAŁOWI MATHIAKOWI WRAZ Z RADNYMI I PRACOWNIKAMI.

OGROMNIE DZIĘKUJEMY POCZTOM SZTANDAROWYM NASZYCH SZKÓŁ W OSTRÓWKU, SZKOLE PODSTAWOWEJ I ZSS WRAZ Z DYREKCJĄ, NAUCZYCIELAMI I UCZNIAMI.

DZIĘKUJEMY SŁUŻBOM MUNDUROWYM.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PARAFIANOM WSZYSTKICH PARAFII W KTÓRYCH PRACOWAŁ KS. PRAŁAT HENRYK.

WSZYSTKIM NASZYM PARAFIANOM, OSTRÓWKA, LIPKI, KRZYWICY, TUŁU, KAROLEWA ORAZ WSZYSTKIM GOŚCIOM ZA WASZĄ OBECNOŚĆ SKŁADAMY OGROMNE, OGROMNE BÓG ZAPŁAĆ.

SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM GRUPOM PARAFIALNYM, PARAFIANOM I GOŚCIOM, NA CZELE Z ŻYWYM RÓŻAŃCEM ZA CZUWANIE MODLITEWNE W NOCY I DZIŚ AŻ DO POGRZEBU.

OGROMNE SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI KIERUJEMY DO POMOCNIKÓW MATKI KOŚCIOŁA NA CZELE Z KS. RAFAŁEM, WSPÓLNOTY TAK BARDZO BLISKIEJ KS. PRAŁATOWI.

DZIĘKUJEMY MICHAŁOWI I WALDKOWI ZA TO ŻE W DZISIEJSZEJ UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ MOGLIŚMY RÓWNIEŻ NA ŻYWO UCZESTNICZYĆ POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU W INTERNECIE.

CZCIGODNY KSIĘŻE PRAŁACIE ZOSTAJESZ Z NAMI. TU NA NASZEJ ZIEMI, NA NASZYM CMENTARZU PARAFIALNYM, BLISKO KAPLICY, W MIEJSCU KTÓRE WIELE LAT TEMU WYBRAŁEŚ.

W NASZEJ MODLITWIE BĘDZIESZ ZAWSZE OBECNY. DO KOŃCA ROKU BĘDZIE SPRAWOWANA ZA CIEBIE MSZA ŚW. W NIEDZIELE O 10.00 ORAZ WKRÓTCE MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA OD PARAFIAN A MSZA ŚW. W MIESIĄC PO ŚMIERCI/POGRZEBIE BĘDZIE ODPRAWIONA ZA KS. PRAŁATA W UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO DNIA 9 KWIETNIA O 11.30.

– ZA CHWILĘ UDAMY SIĘ NA NASZ CMENTARZ PARAFIALNY.

– WRAZ Z RODZINĄ/BLISKIMI, WSZYSTKICH KAPŁANÓW KTÓRZY NIE UDAJĄ SIĘ NA CMENTARZ, ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA OBIAD DO DOMU PARAFIALNEGO A WSZYSTKICH KAPŁANÓW, SIOSTRY ZAKONNE ORAZ WSZYSTKICH PARAFIAN I GOŚCI, KTÓRZY UDAJĄ SIĘ NA CMENTARZ, ZAPRASZAMY NA OBIAD DO SALI 4 PORY ROKU, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRAWIE NAPRZECIW NASZEGO CMENTARZA NA OBIAD PO MODLITWACH CMENTARNYCH.

– NIE SPOSÓB WYMIENIĆ WSZYSTKICH KTÓRZY SZCZEGÓLNIE W OSTATNICH DNIACH OGROMNIE ANGAŻOWALI SIĘ W PRZYGOTOWANIE DZISIEJSZEJ UROCZYSTOŚCI. JEST TO WYRAZ WASZEGO ŚWIADECTWA WIARY I TEGO JAK BARDZO WAŻNĄ POSTACIĄ BYŁ I JEST DLA NAS WSZYSTKICH KS. PRAŁAT. JESZCZE RAZ NA KONIEC OGROMNE BÓG ZAPŁAĆ KS. BISKUPOWI ROMUALDOWI, WSZYSTKIM KAPŁANOM, SIOSTROM ZAKONNYM, WŁADZOM RÓŻNYCH SZCZEBLI ORAZ CAŁEMU LUDOWI BOŻEMU ZA WASZĄ OBECNOŚĆ I MODLITWĘ.

– TERAZ NASTĄPIĄ MODLITWY KOŃCOWE. SZCZĘŚĆ BOŻE.