PIELGRZYMKA WARSZAWA-OSTRÓWEK.

SKŁADAMY OGROMNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM PARAFIOM, KAPŁANOM, SIOSTROM ZAKONNYM, WIERNYM KTÓRZY ZORGANIZOWALI I TAK PIĘKNIE GOŚCILI PIELGRZYMÓW XIV PIELGRZYMKI PIESZEJ 30 31 LIPCA Z SANKTUARIUM ŚW. FAUSTYNY W WARSZAWIE UL. ŻYTNIEJ DO SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W OSTRÓWKU. DZIĘKUJEMY NASZEMU PASTERZOWI KS. BP ROMUALDOWI ZA MSZĘ ŚW., KS. PRAŁATOWI STANISŁAWOWI, WSZYSTKIM SŁUŻBOM NA CZELE Z POLICJĄ ZA OGROMY TRUD I CZAS POŚWIĘCONY DLA PANA BOGA. SZCZEGÓŁOWE PODZIĘKOWANIA ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE PODCZAS MSZY ŚW. O 15.00, A TERAZ ZAPRASZAMY DO KRÓTKIEJ RELACJI, KTÓRA RÓWNIEŻ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE NASZEJ DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ.

DZIĘKUJEMY !!!