KARTY DLA NASZYCH CHORYCH Z OKAZJI DNIA CHORYCH. UCZNIOWIE ZSS

UCZNIOWIE Z ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH POD OPIEKĄ CARITASU WYKONALI PIĘKNE KARTY DLA CHORYCH Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO 11 II. KARTY ZOSTANĄ WRĘCZONE NASZYM CHORYM W I PIĄTEK MIESIĄCA. DZIĘKUJEMY.