ZLOT SŁUŻBY LITURGICZNEJ. WARSZAWA SEMINARIUM 18 WRZEŚNIA 2021 R.

SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ P. STASI ZA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU NA ZLOT SŁUŻBY LITURGICZNEJ W SOBOTĘ DO SEMINARIUM I P. MIRKOWI SYRÓWKA ZA ZAWIEZIENIE AUTOKAREM. NA ZLOCIE ZOSTAŁO WYRÓŻNIONYCH TRZY BIELANKI, SCHOLA I MINISTRANCI.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZDJĘĆ ZE ZLOTU NA STRONIE DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA FACEBOOK.