Uroczystość poświęcenia tablicy ś.p. ks. Prałata Henryka Drożdża, przez J.E.Ks. Bp Romualda Kamińskiego.

W Niedzielę dnia 10 marca o 18.00 Mszy św. w naszym Kościele przewodniczył nasz Pasterz, J.E. ks. Biskup Romualda Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski. Msza św. w pierwszą rocznicę śmierci ks. Prałata Henryka Drożdża, naszego pierwszego Proboszcza, budowniczego Kościoła, Plebanii i organizatora całej Wspólnoty.

Po kazaniu ks. Biskup poświęcił pamiątkową tablicę w Kościele, o ks. Prałacie Henryku. W piątek 8 marca o 15.00 modliliśmy się za ks. Prałata przy grobie, koronką do Bożego Miłosierdzia.

Składam serdeczne podziękowania. Przede wszystkim naszemu Pasterzowi, ks. Bp. Romualdowi za obecność, przewodniczenie Mszy św., Słowo Boże i poświęcenie tablicy.

Dziękujemy wszystkim kapłanom, z dekanatu oraz wszystkim kapłanom na czele z Wikariuszem Biskupim Kurii Warszawsko-Praskiej a naszym ks. Prałatem Stanisławem Markowskim.

Dziękuję Bratu ks. Prałata Henryka, Panu Romanowi Drożdżowi oraz bratankowi, Wojciechowi, wszystkim bliskim.

Dziękujemy za obecność Władzom Gminy i Powiatu. Wójtowi Gminy P. Rafałowi Mathiakowi oraz Radnemu Powiatu P. Kazimierzowi Rakowskiemu oraz władzom innych instytucji.

Dziękuję tym którzy poddali pomysł i pomogli w wykonaniu tablicy. P. Stanisławie Frąckiewicz oraz P. Krzysztofowi Dołowemu oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomagali w przygotowaniu Uroczystości. Bóg zapłać.

Dziękujemy wszystkim parafianom i gościom, za waszą liczną obecność, modlitwę i świadectwo wiary.