ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY NIEZŁOMYCH/ WYKLĘTYCH 1 MARCA 2021

SKŁADAM SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ UCZESTNIKOM UROCZYSTOŚCI 1 MARCA ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH WYKLĘTYCH. DZIĘKUJĘ WŁADZOM RÓŻNYCH SZCZEBLI, WÓJTOWI GMINY, GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY, POCZTOM SZTANDAROWYM, DYREKCJI I PRACOWNIKOM SZKÓŁ, DZIECIOM I MŁODZIEŻY, MINISTRANTOM, STRAŻAKOM, WSPÓLNOTOM PATRIOTYCZNYM I RELIGIJNYM I WSZYSTKIM KTÓRZY UCZESTNICZYLI WE MSZY ŚW. I W MODLITWIE PRZY POMNIKU OFIAR NKWD W OSTRÓWKU.