Śp. ks. prał. Henryk Paweł Drożdż, nasz Ksiądz Prałat.

Śp. ks. prał. Henryk Paweł Drożdż

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W środę, 8 marca  2023 roku,
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM
w Warszawie (ul. Banacha),
w wieku 85 lat,
w 59. roku kapłaństwa

zmarł

ś. † p.

ks. prał. Henryk Paweł Drożdż

mieszkaniec DKE w Otwocku,

b. proboszcz parafii w Ostrówku, Markach i Stanisławowie,
rezydent parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach.

Ksiądz Henryk Drożdż urodził się 17 stycznia 1938 roku w Starej Jastrząbce. Pochodził z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Starej Jastrząbce (diecezja tarnowska).

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 maja 1964 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Klemensa PM w Klembowie (1964-1965), Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka (1965-1966), Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłosnej (1966), ponownie św. Klemensa PM w Klembowie (1966-1981).

W kwietniu 1981 roku powierzono mu zadanie organizowania nowego ośrodka duszpasterskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ostrówku. Ksiądz Henryk jako budowniczy świątyni i plebanii przez 12 lat organizował duszpasterskie i administracyjne struktury nowej parafii. W listopadzie 1993 roku został proboszczem parafii św. Izydora w Markach (09.11.1993 –17.06.2006) a w czerwcu 2006 roku proboszczem parafii św. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława BM w Stanisławowie (17.06.2006 – 06.07.2013). Od 6 lipca 2013 zamieszkał w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Był w trakcie przenoszenia się do Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Przez 15 lat Ksiądz prał. Henryk Drożdż pełnił posługę kapelana Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrówku (1966-1981). Był wicedziekanem Dekanatu Zielonkowskiego (15.07.1997 –17.06.2006) a następnie dziekanem Dekanatu Stanisławowskiego (17.06.2006 – 01.07.2013). Został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu 12 września 1985 roku; biskup Kazimierz Romaniuk mianował go 24 grudnia 1992 roku kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie (od stycznia 2013 roku był jej kanonikiem emerytowanym).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
według następującego harmonogramu:

– w piątek, 10 marca:
Msza Święta żałobna
w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach
o godz. 19.00
;
po Eucharystii nastąpi przewiezienie ciała do Ostrówka,
gdzie będzie odbywało się nocne czuwanie modlitewne przy Zmarłym.

– w sobotę, 11 marca:
Msza święta żałobna
w Domu Księży Emerytów w Otwocku
(bez ciała)
o godz. 8.00
;

Msza Święta pogrzebowa
w parafii NMP Matki Kościoła w Ostrówku (ul. Słoneczna 5)
o godz. 12.00.

Czuwanie modlitewne w intencji ks. Prałata w Piątek od 21.00 do 24.00 oraz w Sobotę od 6.00 rano do Pogrzebu. Zapraszamy wszystkich do modlitwy.

Mszy św. pogrzebowej będzie przewodniczył J.E.Ks. Biskup Romuald Kamiński, Biskup WarszawskoPraski.

Przebieg Uroczystości Pogrzebowej będzie również dostępny na YouTube: Parafia NMPMK Ostrówek.

Po Eucharystii złożenie ciała Zmarłego
na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Dobry Jezu, okaż Księdzu Henrykowi swoje miłosierdzie!