PRACE REMONTOWE PLACU PARAFIALNEGO I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

DZIĘKUJĘ OSOBOM KTÓRE PRACOWAŁY PRZY PORZĄDKOWANIU TERENU PLEBANIJNEGO, PRAC BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH I CMENTARZA.

BÓG ZAPŁAĆ.