PRACE PRZY DRZEWKACH WOKÓŁ KOŚCIOŁA

OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA P. ZBYSZKA ZA PRACE WOKÓŁ KOŚCIOŁA PRZY KOROWANIU TERENU POD DRZEWKA. BÓG ZAPŁAĆ.