MAJÓWKA U SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI

PADAŁO, WIĘC MAJÓWKA BYŁA W KAPLICY U SIÓSTR, P.W. ŚW. JÓZEFA.

JAK ZAWSZE OBECNA BYŁA RÓWNIEŻ DŻINA.