PIELGRZYMKA DO GROBU I MUZEUM BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI I NA FILM FATIMA.

ZBLIŻA SIĘ DNIA 19 X 37 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI, BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI. W DNIU 15 X UDALIŚMY SIĘ DO GROBU KS. JERZEGO I MUZEUM ORAZ NA PIĘKNY FILM FATIMA. DZIĘKUJEMY P. STASI ZA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU.