MAJÓWKA U. SIÓSTR FRANCISZKANEK I U. SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO. SANKTUARIUM.

SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ SIOSTROM FRANCISZKANKOM RODZINY MARYI ZA PIĘKNĄ MAJÓWKĘ U SIÓSTR, OBECNOŚĆ DZIECI Z OŚRODKA I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM MODLITWY ORAZ SIOSTROM JEZUSA MIŁOSIERNEGO W SANKTUARIUM ŚW. FAUSTYNY NA CZELE Z KS. REKTOREM NASZYM KS. PRAŁATEM STANISŁAWEM. BÓG ZAPŁAĆ.