MAJÓWKA, OŚRODEK WYCHOWAWCZY SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI. 17 V.

W DNIU 17 MAJA O 19.00 ODBYŁA SIĘ MAJÓWKA W OŚRODKU WYCHOWAWCZYM SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI W OSTRÓWKU. DZIĘKUJEMY SIOSTROM I WSZYSTKIM WYCHOWANKOM ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W KAPLICY SIÓSTR, W KTÓREJ MODLIŁ SIĘ I REKOLEKCJE ODPRAWIAŁ ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE, A TUŻ OBOK KAPLICY ZNAJDUJE SIĘ FIGURA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ. BÓG ZAPŁAĆ !!!