MAJÓWKA, MSZA ŚW. OSTRÓWEK UL. KOLEJOWA.

SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM KTÓRZY PRZYGOTOWALI MAJÓWKĘ PRZY UL. KOLEJOWEJ I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM MODLITWY ORAZ P. WANDZIE I INNYM OSOBOM ZA DBANIE O TĘ PIĘKNĄ KAPLICZKĘ. BÓG ZAPŁAĆ !!!