MAJÓWKA, MSZA ŚW. 11 MAJA 2021 R.

SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM KTÓRZY PRZYGOTOWALI I UCZESTNICZYLI W MAJÓWCE W KRZYWICY.

BÓG ZAPŁAĆ !!!