Konsekracja naszego kościoła parafialnego

  • W niedzielę przeżywaliśmy podniosłą uroczystość Konsekracji naszego kościoła parafialnego. Jeszcze raz dziękuję naszemu pasterzowi  J.E. ks. biskupowi Romualdowi Kamińskiemu za konsekrację świątyni, wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, panu staroście powiatu wołomińskiego Panu Adamowi Lubiakowi, wójtowi gminy Klembów Panu Rafałowi Mathiak, byłemu staroście Panu Kazimierzowi Rakowskiemu, przedstawicielom różnych instytucji i wspólnot, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Zakładowi Gospodarki Komunalnej, chórowi, mediom diecezjalnym, wspólnocie seminaryjnej i ceremoniarzowi ks. Tomaszowi, firmie p. Bartka Seżenia (za obiad), pracownikom świątyni i wszystkim innym (bo nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska), którzy uczestniczyli w tym pięknym wydarzeniu i pomagali szczególnie w ostatnich miesiącach, tygodniach, dniach. Za to ogromne dobro niech Bóg wszystkim wynagrodzi swą łaską. Bóg zapłać. Można nabyć zdjęcia i płytę CD z uroczystości.