Dekret

Dekret zatwierdzający nowe Statuty Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych


Warszawa, 25 marca 2024 r.

DEKRET  

Odpowiadając na dynamicznie zmieniające się okoliczności życia społecznego i kościelnego, jak również chcąc być wiernym Kodeksowi Prawa Kanonicznego (kan. 212 § 3, kan. 228 § 2, kan. 536, kan. 537) oraz zapisom I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej (kan. 136) niniejszym zatwierdzam nowe Statuty Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych i postanawiam co następuje:

  1. Ustanawiam we wszystkich parafiach naszej diecezji Parafialne Rady Ekonomiczne (PRE) i Parafialne Rady Duszpasterskie (PRD), których statuty zostały w naszej diecezji  wypracowane przez kapłanów i świeckich w ramach szerokich konsultacji. Dokumenty te są owocem spotkań w ramach trwającego w Kościele Synodu o Synodalności. Zobowiązuję wszystkich proboszczów naszej diecezji do powołania Rad duszpasterskich i ekonomicznych w oparciu o nowo stworzone statuty.
  2. Wszystkie dotychczasowe rady duszpasterskie i ekonomiczne działające w parafiach naszej diecezji według wcześniejszych przepisów dnia 30 maja 2024 roku kończą swoją działalność. Napowołanie nowych rad duszpasterskich i ekonomicznych oraz przesłanie składu tych rad do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Warszawsko-Praskiej na adres: radyparafialne@diecezja.waw.pl, księża Proboszczowie mają czas do 30 września 2024 roku.
  3. Zobowiązuję wszystkich proboszczów i administratorów parafii wraz z nowymi członkami Rad do odebrania dekretów uwierzytelniających nowe rady ekonomiczne i duszpasterskie 29 października 2024 roku, na Mszy świętej o godz. 18.00, która odbędzie się w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
  4. We wszystkich parafiach należy do końca września 2024 roku dokonać wyboru i przeprowadzić uroczyste ślubowanie wszystkich członków powstałych Rad zgodnie w przepisami zawartymi w statutach.

Prosząc wszystkich kapłanów i wiernych o modlitwę w intencji naszego lokalnego Kościoła, zawierzam naszej Patronce – Matce Bożej Zwycięskiej – wszystkie duchowe i organizacyjne owoce nowo powstałych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych.

25 marca 2024 r., w 32. rocznicę erygowania Diecezji Warszawsko-Praskiej

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Ogłoszenie dot. uroczystego podpisania nowych Statutów Rad Parafialnych


Drodzy Diecezjanie, Czcigodni Kapłani,

w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 8 kwietnia 2024 roku bardzo serdecznie zapraszamy na godz. 18.00 do Bazyliki Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie na uroczystą Mszę św. w intencji naszej diecezji i nowo powstających Rad Parafialnych. Zapraszamy księży dziekanów i proboszczów wraz ze swoimi współpracownikami z Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych, zespołów synodalnych, liderów wspólnot i grup. Po Eucharystii odbędzie się uroczyste promulgowanie przez Ordynariusza naszej diecezji bp Romualda Kamińskiego Statutów Parafialnych Rad Duszpasterskich i Ekonomicznych.

Po Mszy Świętej i akcie podpisania Statutów zapraszamy w imieniu bpa Romualda do wspólnego świętowania w podziemiach katedry. Niech nasze spotkanie i wspólna modlitwa będzie wyrazem dziękczynienia za 32 lata istnienia diecezji warszawsko-praskiej, ogrom łask, jakie otrzymaliśmy od Pana przez te lata i wołaniem o Jego prowadzenie w kolejnych dziesięcioleciach.

Prosimy księży Proboszczów o zamieszczenie tej informacji w ogłoszeniach parafialnych przygotowywanych na najbliższą niedzielę 7 kwietnia, poinformowanie i zaproszenie na tę uroczystość członków rad, wspólnot i zespołów parafialnych. Kapłani, którzy chcą uczestniczyć we Mszy św., proszeni są o zabranie ze sobą alby i białej stuły.

Sekretariat Synodu o Synodalności Diecezji Warszawsko-Praskiej