J.E. KS. BP. KAZIMIERZ WIELIKOSIELEC Z BIAŁORUSI W OSTRÓWKU.

WITAMY OGROMNIE J.E. KS. BP. KAZIMIERZA WIELIKOSIELCA, DOMINIKANINA, BISKUPA DIECEZJI PIŃSKIEJ I ADMINISTRATORA ARCHIDIECEZJI MIŃSKO-MOHYLEWSKIEJ. NA ZAPROSZENIE NASZEJ DIECEZJI KS. BP JEST Z NAMI W PARAFIACH NASZEJ DIECEZJI. KS. BP BĘDZIE GŁOSIŁ SŁOWO BOŻE, ZBIERAŁ OFIARY NA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA W DIECEZJI. BÓG ZAPŁAĆ KS. BISKUPOWI ZA OBECNOŚĆ Z NAMI A WAM ZA WASZĄ MODLITWĘ I WSPARCIE. JUTRO W PONIEDZIAŁEK O 8.30 KS. BP ODPRAWI W NASZYM KOŚCIELE MSZĘ ŚW. W INTENCJI WSZYSTKICH OFIARODAWCÓW. ZAPRASZAMY.