1 MARCA. ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH/ WYKLĘTYCH.

ROZPOCZYNAMY NASZĄ MODLITWĘ ZA ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH, WYKLĘTYCH W ICH INTENCJI SPRAWUJEMY TĘ MSZĘ ŚW. A NA KOŃCU MSZY ŚW. PODZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY TAK PIĘKNIE DBAJĄ O TĘ DATĘ, ŻE UROCZYŚCIE MOŻEMY DZIŚ SIĘ MODLIĆ

DZIĘKUJĘ WAM KOCHANI ZA TĘ EUCHARYSTYCZNĄ MODLITWĘ. DZIĘKUJĘ:

– WÓJTOWI GMINY P. RAFAŁOWI MATHIAKOWI, ZA OBECNOŚĆ, MODLITWĘ I ŻE TĘ UROCZYSTOŚĆ TAK PIĘKNIE PRZEŻYWAMY ORAZ PRZEWODNICZĄCEMU RADY GMINY P. MICHAŁOWI WĄSIKOWI I CZŁONKOM RADY

– P. STAROŚCIE I RADNEMU POWIATU P. KAZIMIERZOWI RAKOWSKIEMU

– DYREKTOR OŚRODKA KULTURY P. IWONCE ŚWIEBIODZIE ZA ORGANIZACJĘ CAŁEJ UROCZYSTOŚCI I OGROMNĄ SERDECZNOŚĆ

– DYREKCJI, NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM WSZYSTKICH SZKÓŁ, POCZTOM SZTANDAROWYM Z TERENU NASZEJ GMINY

– OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW STRAŻY POŻARNEJ

– SIOSTROM ZAKONNYM, PRZEDSTAWICIELOM WSZYSTKICH WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH, GMINNYCH, RELIGIJNYCH, SIOSTROM ZAKONNYM.

– DZIĘKUJĘ DZIECIAKOM, MŁODZIEŻY ,MINISTRANTOM.

– NAJSERDECZNIEJSZE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO KOMBATANTÓW, TYCH WSZYSTKICH KTÓRZY TU NA NASZEJ ZIEMI WALCZYLI ZA OJCZYZNĘ I ŻYJĄCYM I ZMARŁYM ABY BÓG DAŁ IM NIEBO.

– DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, WSZYSTKIM KTÓRZY DZIŚ UCZESTNICZĄ W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIANEJ UROCZYSTOŚCI. BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM.

– ZA CHWILĘ UDAMY SIĘ ZA KRZYŻEM PROCESJONALNIE POD POMNIK OFIAR NKWD PRZY UL. KOLEJOWEJ.

– WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE …