Tablica

DZIĘKUJĘ P. ANDRZEJOWI Z KRZYWICY I FIRMIE ZA WYKONANIE I ZAMONTOWANIE TABLICY NA CMENTARZU, W JEDNEJ STRONIE REGULAMIN CMENTARZA A W DRUGIEJ MIEJSCE NA NEKROLOGI. BÓG ZAPŁAĆ.