Ogromne podziękowania dla Pana Henryka  za oczyszczenie i odmalowanie dachu na domu parafialnym. Wielkie podziękowania dla Pana Zbyszka za odmalowanie otworów okiennych w domu parafialnym.