PROGRAM ARTYSTYCZNY W WYKONANIU AKTORA P. PROF STANISŁAWA GÓRKI. POŚWIĘCENIE KAPLICZEK W LIPCE.

DZIĘKUJEMY GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY ZA ZORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI O WACŁAWIE LACHMANIE I P. STANISŁAWOWI GÓRCE, AKTOROWI, PROFESOROWI ZA OBECNOŚĆ Z NAMI I PIĘKNĄ POEZJĘ BIBLIJNĄ I KS. JANA TWARDOWSKIEGO.

BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM KTÓRZY ZORGANIZOWALI MSZĘ ŚW. I POŚWIĘCENIE KAPLICZKI I KRZYŻA W LIPCE. BÓG ZAPŁAĆ WÓJTOWI GMINY I RADNEJ GMINY P. EDYCIE I WIELU OSOBOM KTÓRE ZORGANIZOWAŁY CAŁY REMONT I UROCZYSTOŚĆ.