POŚWIĘCENIE KRZYŻA I SKRZYŻOWANIA W KRZYWICY.

BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM KTÓRZY PRZYGOTOWALI POŚWIĘCENIE KRZYŻA I SKRZYŻOWANIA W KRZYWICY, PIKNIK RODZINNY. P. WOJCIECHOWI ŚLIWA ZA WYKONANIE I USTAWIENIE KRZYŻA, WŁADZOM GMINNYM, P. SOŁTYS I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM. BÓG ZAPŁAĆ.