PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ W LICHENIU.

W DNIU 11 MAJA 2018 AUTOKAREM UDALIŚMY SIĘ DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W LICHENIU. MSZA ŚW., DROGA KRZYŻOWA. BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ.