MSZA ŚW., MAJÓWKA W KRZYWICY. 4 V 19.00.

SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM KTÓRZY PRZYGOTOWALI MAJÓWKĘ- MIESZKAŃCOM KRZYWICY ZA OBECNOŚĆ I WSPÓLNĄ MODLITWĘ PRZY KAPLICZCE W KRZYWICY.