MAJÓWKA. SIOSTRY FRANCISZKANKI RODZINY MARYI. OŚRODEK WYCHOWAWCZY W OSTRÓWKU

BÓG ZAPŁAĆ SIOSTROM I UCZNIOM ZSS ZA MAJÓWKĘ U SIÓSTR FRANCISZKANEK W OSTRÓWKU.