MAJÓWKA, MSZA ŚW. 7 V LIPKA.

SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM KTÓRZY PRZYGOTOWALI I UCZESTNICZYLI W MAJÓWCE MSZY ŚW. PRZY KAPLICZCE W LIPCE PRZY UL. JASNEJ. BÓG ZAPŁAĆ !!!