MAJÓWKA KRZYWICA CENTRUM

DNIA 1 MAJA MODLILIŚMY SIĘ NA PIERWSZEJ MAJÓWCE OBJAZDOWEJ. KAPLICZKA W KRZYWICY, W CENTRUM. BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM ZA OBECNOŚĆ I PRZYGOTOWANIE OŁTARZA.