Kolędnicy misyjni

W niedzielę 8.01.2017 naszą parafię odwiedzili kolędnicy misyjni.