KAPLICZKI MAJOWE

KAPLICZKA WYKONANA PRZEZ PANA ZBYSZKA KTÓRA ZOSTANIE UMIESZCZONA NA KRZYŻU W LIPCE ORAZ INNE KAPLICZKI KONKURSOWE WYKONANE PRZEZ DZIECI. KONKURS I NAGRODY W NIEDZIELE. BÓG ZAPŁAĆ !!!