J.E. KS. BISKUP KAZIMIERZ WIELIKOSIELEC. BIAŁORUŚ. 29 MAJA 2022.

J.E. KS. BISKUP KAZIMIERZ WIELIKOSIELEC. BIAŁORUŚ.

ZA TYDZIEŃ, W NIEDZIELĘ, 29 MAJA W NASZEJ PARAFII BĘDZIEMY GOŚCIĆ WYJĄTKOWEGO GOŚCIA DLA CAŁEGO KOŚCIOŁA BIAŁORUSKIEGO ALE I POLSKIEGO, J.E. KS. BP KAZIMIERZA WIELIKOSIELCA, DOMINIKANINA, BISKUPA DIECEZJI PIŃSKIEJ I ADMINISTRATORA ARCHIDIECEZJI MIŃSKO-MOHYLEWSKIEJ. KS. BP W MŁODOŚCI ODBYŁ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ, PRACOWAŁ NA BUDOWIE W WILNIE, STUDIOWAŁ W RYDZE NA ŁOTWIE, PO ŚWIĘCENIACH PRACOWAŁ NA BIAŁORUSI W JUSZKIEWICZACH, HORODYSZCE, STOŁOWICZACH, POŁONECZCE, ŚWIERŻENIU NOWYM, HORODZIEI, KORELICZE, HANCEWICZE, MIRZE I PRZEPIĘKNYCH BARANOWICZACH. JEST TO POSTAĆ WYJĄTKOWA DLA KOŚCIOŁA BIAŁORUSKIEGO. NA ZAPROSZENIE NASZEJ DIECEZJI KS. BP BĘDZIE Z NAMI W PARAFIACH NASZEJ DIECEZJI. ZAPRASZAM OGROMNIE ZA TYDZIEŃ DO WSPÓLNEJ MODLITWY I ZACZERPNIĘCIA WIEDZY JAK WYGLĄDA ŻYCIE RELIGIJNE I NIE TYLKO U NASZYCH SIÓSTR I BRACI NA BIAŁORUSI. ZNAJĄC TRUD BUDOWY ŚWIĄTYNI W OSTRÓWKU W CIĘŻKICH CZASACH KOMUNIZMU, ZECHCIEJMY MODLITWĄ ALE I OFIARAMI DO PUSZEK WESPRZEĆ NASZE SIOSTRY I BRACI NA BIAŁORUSI. KS. BP BĘDZIE GŁOSIŁ SŁOWO BOŻE, ZBIERAŁ OFIARY DO PUSZKI PRZED KOŚCIOŁEM NA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA W DIECEZJI. BÓG ZAPŁAĆ Z GÓRY W IMIENIU KS. BISKUPA KAZIMIERZA WIELIKOSIELCA ZA WASZĄ OBECNOŚĆ, MODLITWĘ I WSPARCIE.